Garaget CrossFit Umeå


FRYSA

MEDLEMSKAP

FRYSA MEDLEMSKAP


Om du på grund av särskilda omständigheter inte kan nyttja ditt medlemskap under en period, kan du ansöka om att få frysa ditt medlemskap.


Garaget godkänner frysning av medlemskap vid t ex allvarlig skada eller sjukdom, graviditet, arbete eller studier på annan ort under en tidsbegränsad period. Samtliga orsaker till frysning av medlemskap skall intygas. Vid skada/sjukdom skall intyg utfärdas av läkare, fysioterapeut eller motsvarande. 


Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då vi godkänner din ansökan om frysning. En eventuell bunden period förlängs med den tid som ditt medlemskap pausas. 


För att ansöka om att frysa ditt medlemskap fyll i formuläret.